pirsta

pirsta
• sirpale, jyvänen, kappale, muren, muru, murunen, palanen, pirsta, pirstale, rae, siru, säpäle
• pirstale, kappale, muren, murene, muru, murunen, palanen, pirsta, rahtu, sirpale, siru, säpäle

Suomi sanakirja synonyymejä. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • pirštas — 1 pir̃štas sm. (2) 1. SD239, H, B, R, K viena iš penkių judinamųjų plaštakos ar letenos galūnių: Nosravom apdėdavo kruviną pir̃štą Ck. Nerodyk pirštù, bo nudžius Jon. Jei kas nor dvasią kalbos lietuvių pažinti, tai težino, kaip pirštai rankų yra …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvaryti — 1 nuvaryti Rtr, Š, KŽ, SD210,218, Sut, N, M, RtŽ, LL119, L, nūvaryti KlbIX67(Bdr) 1. tr. varant, genant priversti nueiti, nubėgti ar nuskristi kur nors toliau (ppr. į kokią vietą ar turint kokį tikslą): Nuvaryti bandą į ganyklą NdŽ. Medžian… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvynioti — tr. J.Jabl, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ 1. SD1103, R, R71,378, MŽ, MŽ94,507, MŽ213, D.Pošk, N, L, LL101,116,174, BŽ265 apsukti, apriesti apie ką, ant ko: Apvynioju, apviju SD204. Avỹniok autelį ar lopinuką an piršto [p]Dbč. Apvynioja šerius aplink vinę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • landuonis — 1 landuonìs sf. (3a) NdŽ, Als, Slnt, (3b) DŽ; Ms, Lkv, Slnt 1. med. votis piršto gale (po nagu), aptaka, ėduonis (Panaritium): Kaip padura rankos pirštą, auga landuonis (landūnis), kuri nuėda pirštą, kaulus išėda J. Pasidūrė Kazė pirštą, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prarakti — 1 praràkti, pràraka, pràrakė 1. tr. K, DŽ pradurti: Praranku skaudulį R. Pirštą šakaliu pràrakiau Ad. Sakiau, kad su adata nereikia žaist, še ir pràrakei pirštą Paį. Kas tą pūslę pràrakė? Sg. Pastaras šlaks iš prarakto šono eit SGII76. Jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priverti — priverti, prìveria, privėrė tr. Š, Rtr, NdŽ; SD1151, MŽ, L 1. KŽ, Rk, End persmeigiant primaustyti: In šypų privėriau privėriau baravykų Klt. Šiemet didžiausias virtines baravykų privėriau Srv. Bradinio viršuj būna tę korkos arba beržo žievių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skaudėti — 1 skaudėti, skaũda (skaũsta; Sut, skaũsti LD351; CII463, R, N, skaũdžia Kb; H, skaũdi), ėjo 1. tr., intr. impers. Q611, I, LL10, Rtr jausti skausmą, sopėti: Man galva skaũsti K. Man pilvą skaũst KII18. Man dantys gelia, skaũsta KII129.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tas — tàs (tùs LD313(Pns, Lp, Kb), Mrk, tàsis, tasaĩ; R, MŽ, tasaĩn, taseñ), tà (to LD311, LKGI713(Skp, Pnd, Plš), toj Lzd, toji, tojė̃, ton (tõn?) LD433, tonai LD432) pron. demons. K, Š, Rtr, DŽ, KŽ; SD369, H, R, MŽ, Sut, N, L, pl. tiẽ (tie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • traukti — traukti, ia, ė I, K, J, Š, Rtr, DŽ, KŽ; SD113, SD258, Q658, R413, R, H, Sut, N, L, M 1. tr., intr. LL294, NdŽ suėmus ar paėmus už ko jėga stengtis artinti savęs link, versti pajudėti savęs link, tempti, tęsti: Dešine ranka traukiame žnyplėse… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vynioti — vynioti, ioja, iojo KBII199, K, K.Būg, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, vỹnioti, ioja, iojo KGr350, K.Būg, Rtr, FrnW, NdŽ, KŽ, DrskŽ 1. tr. Q619, OsG74, R, MŽ, Sut, N, L, LL117, DŽ sukti, riesti į ritinį, į kamuolį arba iš ritinio, iš kamuolio: Vyniok siūlus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”